Mine Aksar

Yaratıcı Drama Lideri
Brief info

Gazi üniversitesi mezunu olan Mine Aksar, öğretmen olarak çalışırken ortaöğretim kurumları için program geliştirme ve drama kitabı yazımı komisyonunda görevlendirilmiştir. Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama eğitmenliği programında bitirme projesini ''Çocuk Hakları Merkezli Kapsayıcı Sınıf Atmosferi Oluşturmanın Yaratıcı Drama İle Ele Alınması''
başlığında tamamlamıştır. Kapsayıcı eğitim, çocuk hakları, göç ve mültecilik, nitelikli çocuk edebiyatı, anadil temelli çok dilli eğitim gibi konularda çalışmalarına devam etmektedir. Kapsayıcı eğitim bağlamında Türkçe'nin ikinci dil olarak öğretilmesi konusunda kapsayıcı stratejiler geliştirmek için çalışmaya devam etmektedir.

1
Merhabalar, size nasıl yardımcı olabiliriz?
Powered by